Velkommen

Velkommen til Tomra Maskin AS!

Velkommen til vår hjemmeside!

Våre virksomhetsområder er i hovedsak:

- Graving
- Sprenging
- Transport
- Tomter
- Kommunaltekniske anlegg
- Vegbygging
- Leverer alt i grus og steinmasser

credit rating

Kontakt

Tomra Maskin AS
6393 Tomrefjord

E-post:
Tlf: 71 18 22 10
Mobil: 975 50 540