Tjenester

Våre virksomhetsområder er i hovedsak:

- Graving
- Sprenging
- Transport
- Tomter
- Kommunaltekniske anlegg
- Vegbygging
- Leverer alt i grus og steinmasser