Om oss

Tomra Maskin AS - "Vi bygger landet..."

Visjon:
Tomra Maskin skal være en fleksibel og kvalitetsbevisst entreprenør med sor tilgjengelighet innenfor annleggssektoren i Møre- og Romsdal.

Samferdselsanlegg:
Tomra Maskin AS har i gjennom en årrakke opparbeidet seg kompetanse innenfor feltet samferdselsanlegg. I de senere år har vi også anskaffet oss moderne hjelpemidler i form av datautstyr og nødvendig programvare for å være en effektiv leverandør av samferdselsanlegg slik Vegnormalene krever.

VA-anlegg:
Tomra Maskin AS leverer komplette VA-anlegg med full tetthetskontroll.

Kommunaltekniske anlegg:
Tomra Maskin AS tilbyr kommunaltekniske anlegg med all nødvendig infrastruktur.

Masseforflytting generelt:
Tomra Maskin AS har en moderne og effektiv maskinpark med laste- og transportutstyr for de største masseflyttingsoppgavene som skjer i Møre- og Romsdal. Vi skal derfor være en foretrukket leverandør av denne typen tjenester.


Vil du vite mer? - Ta kontakt med oss!